Home

Uppsala universitet sjuksköterskeprogrammet antagningspoäng

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar.. Titta på tidigare års antagningspoäng för att se vilka chanser du har att komma in på din utbildning. Kontakt. Uppsala. Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7 Servicecenter: 018-471 47 10 Studie- och karriärvägledning FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET P.

Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Uppsala universitet år 2019. Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna Antagningspoäng till Sveriges högskolor och universitet sorterade efter betyg och högskoleprovet Sjuksköterskeprogrammet Uppsala Universitet. Sammanfattning Uppsala Universitet Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Gotlands Län, Uppsala. 180 hp. Skriv en Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp; Hp = högskolepoäng. Utbildningarnas omfattning anges i högskolepoäng Titta på tidigare års antagningspoäng för att se vilka chanser du har att komma in på din utbildning. Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 3, 621 57 VISBY. Hitta till Campus Gotland Läsår, terminer och perioder Läsår, terminer och perioder Terminer. Enligt rektors beslut ska höstterminen varje år påbörjas den måndag som infaller mellan den 28 augusti och den 3 september och pågå i 20 veckor

Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta

Sjuksköterskeprogrammet gävle intagningspoäng. Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle 2017. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se Antagningspoäng till Sveriges högskolor och universitet sorterade efter betyg och högskoleprovet Studera på Högskolan i Gävle Kompetensutveckling och uppdragsutbildning Våra utbildningar. Uppsala universitet har tillgång till alla standarder utgivna av SIS i fulltext (+ ett urval av andra standarder). Social Sciences Citation Index This link opens in a new window. This opens a pop-up window to share the URL for this database

Sjuksköterskeprogrammet, Uppsala Universitet

Antagningsstatistik uppsala. Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Uppsala universitet år 2017. Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna Information till dig som ska söka till gymnasiet: hitta utbildning, sök utbildning, gymnasiekatalogen, urval och behörighet, antagningsstatistik . Antagningsstatistik Såhär gör du för att hitta uppgifter om lägsta antagningspoäng i olika kvotgrupper som gällt vid antagning till program och kurser vid Lunds universitet de senaste höst- och vårterminerna

Anmälan och antagning - Uppsala universitet

 1. Är du under 20 år och studerar på gymnasiet är du berättigad till att få studiehjälp. Studiehjälpen består av tre olika typer av bidrag: Studiebidrag Inackorderingstillägg Extra tillägg Studiebidraget behöver du inte ansöka om, förutsatt att du ska studera i Sverige
 2. Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för ett ansvarsfullt och stimulerande yrke som kan ge en långsiktig karriär med många valmöjligheter, en god arbetsmarknad och en meningsfull vardag. Här får du kunskaper för att kunna axla en kvalificerad och professionell nyckelroll i vården och utbildningen kan dessutom byggas på till exempelvis specialistsjuksköterska eller barnmorska
 3. Här hittar du allt du behöver veta om att studera på universitet och högskola
 4. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om kakor. O

Antalet antagna: 40. Reserver: 1288 Läkarprogrammet Uppsala Universitet, höstterminen 2013 Urvalsgrupp BI, antagningspoäng : 22.50. Antalet antagna: 55. Reserver. Sjuksköterskeprogrammet är treårigt och består av kurser inom områdena omvårdnadsvetenskap, medicin och samhälls-/beteendevetenskap. Utbildningen är både teoretisk och praktisk. De praktiska inslagen genomför du vid kliniskt träningscenter (KTC) eller ute i vården under handledning av yrkesverksamma sjuksköterskor (VFU)

Antagningspoäng Uppsala universitet 201

 1. Lägsta antagningspoäng efter reservantagning kan variera mycket från år till år och utbildning till utbildning. Kontakta därför den institution som ger den utbildning du är intresserad av för att få veta mer. Vilken institution som ger utbildningen kan du se på program- eller kurssidan. Umeå universitet. 901 87 Ume.
 2. ekosystem mellan lärosäte och bransch 2020-11-12 Skärpt smittskydd på grund av ökad smitta i Uppsala län 2020-10-21 Anslag till forskning om artificiell intelligens inom compliance management 2020-10-16 International Master's application open 2020-10-16 Sen anmälan till kurser och program 2020-10-1

Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Föremålsantikvarieprogrammet 180.0hp vid Uppsala universitet för 2019 Höstterminen, Andel antagna:9,9% Betyg:- Högskoleprov:- 70% Kvinno utbildningshandläggare vid Områdeskanslier, Kansliet för medicin och farmaci; Enheten för utbildningsstöd \nivana.colic@uadm.uu.se\n018-471 1884, 070-1679140 \n \ Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet 180.0hp vid Uppsala universitet för 2020 Vårterminen, Andel antagna:7,6% Betyg:15.83 Högskoleprov:0.6 83% Kvinno Översikt av antagningsstatistik och antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet vid alla lärosäten. Jämför utbildningarnas intagspoäng, könsfördelning, budget m. Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet ges i samarbete mellan flera institutioner vid medicinska fakulteten och samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet. Nedan finns kontaktpersoner namngivna, vilka representerar programkommittén, klicka på önskat namn

Antagningspoäng för Sjukskötersk 201

Uppsala universitet och institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap erbjuder nu en kurs för sjuksköterskor som har lämnat vården. Du får aktuella kunskaper för att kunna identifiera, bedöma och tillgodose patientens vårdbehov för att kunna utföra god och patientsäker vård Studieväg Skola Antal Antal Antal Antagningspoäng Lediga förstahands- antagna reserver lägst medel median platser sökande Bygg- och anläggningsprogrammet, husbyggnad lärling Uppsala yrkesgymnasium Ekeby 17 4 7 190 214 213. 0 Bygg- och anläggningsprogrammet Uppsala yrkesgymnasium Jälla 59 53 0 80 183 181. Uppsala universitet PG 1254 737 84 FAGERSTA (reference code mandatory) Foreign suppliers: Uppsala University Department of Public Health and Caring Sciences P.O Box 564 SE-751 22 Uppsala, Sweden (reference code mandatory Antagningspoäng utbildningar (2016) På denna sida hittar du hur många högskolepoäng som krävdes för att komma in på utbildningar med högt söktryck. Antagningspoäng apotekare Här nedan finns listat hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att komma in på apotekarutbildningen. Lärosäte HT2016 (HP) HT2015 (HP) Göteborgs universitet 1,20 1,25 Umeå universitet 1,35 1. Sjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet. Sammanfattning Uppsala universitet Program (grundnivå) Uppsala. 180 hp. Heltid Klassrum Startdatum: Vår 2021 - Uppsala Sista ansökan: 2020-10-14 Sjuksköterskeprogrammet. Som Välkommen till Uppsala universitet

Campus Uppsala: sal A107a, BMC. Campus Gotland: sal E45. Om du inte kan komma till uppropet måste du meddela detta till kursadministratör Maria Öhman på maria.ohman@pubcare.uu.se alternativt 018-471 66 59. Vid kursstarten den 3 september kommer ni att få mer information om kursen och era studier på sjuksköterskeprogrammet I år har också Uppsala universitet startat ett civilingenjörsprogram i industriell ekonomi och det har gått direkt in på Det här är de enda program där det fanns en poänggräns, övriga program har inga reserver. Antagningspoäng för förra året är inte med eftersom det är första gången poängen viktas. Program: Högskola Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng (hp) och ger yrkesexamen som sjuksköterska (Bachelor of Science in Nursing), där ett självständigt examensarbete på 15 hp ingår (kandidatnivå). Efter sjuksköterskeexamen ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen. I programmet ingår teoretiska och kliniska studier Uppsala universitet PG 1254 737 84 FAGERSTA (obs. referenskod obligatorisk) Utländska leverantörer: Uppsala University Department of Public Health and Caring Sciences P.O Box 564 SE-751 22 Uppsala, Sweden (obs. referenskod obligatorisk

Sjuksköterskeprogrammet, Uppsala Universitet - medicin

Antagningspoäng till samtliga universitet och högskolor hittar du på Universitets- och högskolerådets (UHR) hemsida: Antagningsstatistik på uhr.se. Om sökfunktionen I UHR:s sökfunktion för antagningsstatistik kan du söka fram antal sökande, antal antagna och antagningspoäng för en termin i taget tillbaka till sommarterminen 2008 Sjuksköterskeprogrammet T5 kirurgisk vård och akutsjukvård: Resursföreläsningar. Kontaktperson: IFV kursadministrationen. Medfarm Play erbjuder alla anställda inom Vetenskapsområdet för Medicin och Farmaci vid Uppsala universitet möjligheten att själva publicera och administrera videofilmer Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet leder fram till en yrkesexamen innefattande sjuksköterskeexamen samt en kandidatexamen, inom huvudområdet omvårdnad. Programmet genomförs på hel fart. Utbildningen omfattar totalt 180 högskolepoäng och indelas i 6 terminer med sammanlagt 9 kurser

Föreläsare på sjuksköterskeprogrammet. Handledare och examinator för uppsatser i grund- och masterutbildning. Kursansvarig och examinator för tre internationella fristående kurser: Trends in Global Health (7.5 hp) Uppsala universitet använder kakor (cookies). Uppsala universitet har campus i Uppsala och Visby. Några kurser har undervisning på andra orter i Sverige och utlandet. Välj ort där du vill studera. Med Flexibel menas att kursen inte har några obligatoriska fysiska träffar utan kan följas helt via internet Uppsala universitet erbjuder en utbildning i grundläggande handledningsmetodik med inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning inom vårdsektorn. t elefon 018-727 86 63, e-post: mara.edling-rivera@uppsala.se. Lektor, sjuksköterskeprogrammet. Cecilia Arving, telefon 018-727 86 97, e-post: cecilia.arving @uppsala.se. Adjunkt.

Sjuksköterskeprogrammet. Vårda patienter. Sjuksköterskor måste hantera etiska problem i stt dagliga arbete. Men vård och omvårdnad har också en moralisk dimension. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig Höga antagningspoäng ger utbildningar prestige 2020-04-16 Så blir skolan en bättre plats för lärande 2020-04-15 Campus Gotland fortsätter lyckad satsning på hållbar lärarutbildning Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin. Startar. Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling Anställningen på Uppsala universitet startade 2004. Undervisningsområden har bland annat rört sig om motiverande samtal, omvårdnad, informationsteknologi,kommunikation,folkhälsa samt diskrimineringsgrunder inom sjuksköterskeporgram och på olika fristående kurser

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Redovisning och kalkylering 15.0hp vid Uppsala universitet för 2016 Vårterminen, Andel antagna:null% Betyg:- Högskoleprov: Välkommen till Uppsala universitet. Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället Kanal Sjuksköterskeprogrammet T3; Du kan också använda Medfarm Play. Medfarm Play erbjuder alla anställda inom Vetenskapsområdet för Medicin och Farmaci vid Uppsala universitet möjligheten att själva publicera och administrera videofilmer Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. 1622 inrättade dåvarande universitetskanslern Johan Skytte den Skytteanska professuren i statskunskap och vältalighet

Sjuksköterskeprogrammet T2. Kontaktperson: IFV kursadministrationen. Prenumerera. E-post Medfarm Play erbjuder alla anställda inom Vetenskapsområdet för Medicin och Farmaci vid Uppsala universitet möjligheten att själva publicera och administrera videofilmer Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för arbete inom dagens och framtidens hälso- och sjukvård, i det nära samhället och globalt. På Högskolan i Halmstad får du mycket praktisk erfarenhet, både i det unika Hälsolabbet och ute i arbetslivet Sjuksköterskeprogrammet. Dela Bädda in. Titta först på filmen och testa sedan dina kunskaper med detta självrättande test. Medfarm Play erbjuder alla anställda inom Vetenskapsområdet för Medicin och Farmaci vid Uppsala universitet möjligheten att själva publicera och administrera videofilmer Här hittar du videor som föreläsare för Sjuksköterskeprogrammet laddar upp under Vårterminen 2015. Medfarm Play. Skriv vad du tycker om Medfarm Play - bra eller dåligt, Om du har ett konto vid Uppsala universitet kan du logga in och se om du har tillgång till denna film UPPSALA UNIVERSITET Enheten för studie- och karriärvägledning/Study Counsellors and Career Office in Uppsala

Katarina Werner Hallgren: Juridik, Svenska, Sjuksköterskeprogrammet (SSK), Kandidatprogrammet i speldesign och programmering samt speldesign och projektledning, Ledarskap, Du ansöker om examen vid Uppsala universitet om du har slutfört din utbildning här. Läs mer om examen På sjuksköterskeprogrammet läser du omvårdnad och medicin. Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter. Anmälan & antagning Senaste antagningspoäng Stäng senaste antagningspoäng Urvalsgrupper HT 2020. Antagningspoäng Biomedicinprogrammet Uppsala universitet. Nedan hittar du antagningspoängen och statistik för det senaste året utbildningen var aktiv (HT2018). Poängen utgår alltid från den som kom in med lägst poäng. Vill du se mer statistik och antagningspoäng från tidigare år finns det längre ner på sidan Uppsala universitet Organisation och personal Anställd This page in English Lyssna. Öie Umb-Carlsson. Vid IFV brukar jag undervisa på olika kurser på grund- och avancerad nivå inom sjuksköterskeprogrammet, masterutbildningen i folkhälsovetenskap samt fristående kurser och uppdragsutbildningar

Program vid Campus Gotland - Uppsala universitet

Läsår, terminer och perioder - Uppsala universitet

Uppsala universitet arbetar aktivt med att förbättra tillgängligheten för studenter, anställda och besökare. Därför finns en handlingsplan för lika villkor som beskriver vad universitetet gör för att öka tillgängligheten till universitetets lokaler, information och verksamhet 1. Läkarprogrammet, Solna. Karolinska Institutet. Antagningspoäng: 22.31. 2. Läkarprogrammet, Uppsala, Uppsala Universitet. Antagningspoäng: 22.2 Uppsala universitet erbjuder nära 2000 fristående kurser och mer än 250 utbildningsprogram. Student vid Campus Gotland. Studerar du redan vid Campus Gotland? På våra studentsidor hittar du aktuell information och länkar till stöd och service för dig som student,. Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Lycksele med omnejd. Uppsala Universitet. Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) Distans. Visar 1-9 av 9 träffar Du kan läsa en distansutbildning till sjuksköterska på yrkeshögskola, komvux och universitet och högskola Uppsala universitet tillämpar HPK75 på hälften av sina civilingenjörsutbildningar och Chalmers på enstaka utbildningar medan övriga tillämpar den på alla civilingenjörsutbildningar. Syftet med försöket är bland annat att se om viktningen kan öka högskoleprovets prognosförmåga för hur väl en student kommer att klara utbildningen

UHR.s

uu.se Uppsala University Publications. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk. Search Search. All publications: Research publications: Student theses: BETA - Authority records: BETA - Projects Örebro universitet är ett expansivt lärosäte vars utbildning och forskning präglas av modernitet och kvalitet och rankas högt bland världens universitet Umeå universitet vidtar fler åtgärder för att ytterligare minska antalet personer på campus. Svenskar vill veta risk för ärftlig cancer. Nio av tio vill ha information om förhöjd ärftlig risk för cancer. De flesta direkt från sjukvården. fre 27. nov..

Sjuksköterskeprogrammet gävle intagningspoäng — ina

Virologi seminarium via zoom, Janina Krambrich Infectivity and distribution of SARS-CoV-2 in Uppsala University hospital wards Fler evenemang. Effektivare läkemedelsutveckling. Ny modell ger säkrare prediktioner vid läkemedelsbehandling. Läs artikeln. Självlärande maskine Uppsala universitets alumnnätverk är ett globalt nätverk för alla tidigare studenter och medarbetare vid Uppsala universitet. Om du vill kan du gå med i flera föreningar. Allt du behöver göra är att logga in i alumnnätverket och lägga till medlemskap i de föreningar du vill gå med i

Databaser A-Ö - Uppsala Universit

I kursen It i samhället samarbetar studenter vid institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet med studenter vid Rose Hulman Institute of technology i Terre Haut, Indiana. Projektet har en extern uppdragsgivare och en del av arbetet, framförallt de gemensamma diskussionerna, sker via Skype och Adobe Connect i ULLs laborativa lärosal Antagningspoängen avser vad den sist antagna hade efter andra urvalet. Poängen kan variera från termin till termin och poängen kan sjunka om det blir reservantagning. Termin Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig Sjuksköterskeprogrammet - Uppsala Universitet Uppsala universitet. Loading Study - Live - Enjoy (Part 1, Arrival), Uppsala University Sweden - Duration: 4:26. Uppsala universitet 71,382 views Om du har allmänna frågor om högskole-/universitetsstudier och utbildningar vid Uppsala universitet. Du är välkommen att höra av dig till oss med dina frågor och tankar om framtiden. Kontakta oss

ANTAGNINGSSTATISTIK

Uppsala Universitet - Campus Gotland Studie- och karriärvägledningen och Utlandsstudier har sina samtalsrum i Betty Petterssons hus/D-huset, mitt emot hissen/trappan på bottenvåningen. Studenthälsan har sitt rum i C-huset på plan 3 Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap \njosefin.backstrom@pubcare.uu.se\n \n \ Sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet har som målsättning att utbilda handlingskraftiga sjuksköterskor som kan göra kvalificerade kliniska bedömningar i partnerskap med patient, närstående och vårdteam. Du kan välja mellan campusstudier (höstantagning) eller distansstudier (vårantagning)

Institutionen för medicinsk cellbiologi består av enheterna Medicinsk Cellbiologi och Integrativ Fysiologi och finns på BMC vid Uppsala universitet. Institutionen har för närvarande 21 seniora forskare på professor/docentnivå, 7 disputerade lärare, 39 postdoktorer, 32 forskarstuderande, 14 anställda i tekniska befattningar och 6 administratörer En podcast som riktar sig till studenter, termin 1 på Sjuksköterskeprogrammet. Lyssna på T5Podden En podcast som riktar sig till studenter, termin 5 på Läkarprogrammet. Skriv ut Vill du kontakta oss? Telefon: +46 (0)18-471 00 00. Uppsala universitet använder kakor. Komponenten Diva personal publications är under avveckling. Komponenterna kommer att fortsätta fungera framöver som de är men det går inte att ändra inställningar på dem. För att göra en ny DiVA utsökning behöver du använda DiVA Reader komponenten Under hösten har NCK påbörjat arbetet med att utveckla en modellkurs för universitetslärare på de sju program där kunskap om mäns våld mot kvinnor sedan i somras är obligatorisk. Vid två tillfällen har programansvariga från Uppsala universitet och Karolinska Institutet bjudits in till NCK Etablerade samarbeten med universitet och näringsliv ger dig dessutom en inblick i vuxenlivet. NTI Gymnasiet Uppsala är en skola där du känner dig välkommen och sedd. Och där alla får vara med och utvecklas. Nya lokaler på Polacksbacken. Höstterminen 2020 flyttade vi till nyrenoverade lokaler på Campus Polacksbacken i Uppsala The Sjuksköterska Malmö Universitet Antagningspoäng (2020) Our sjuksköterska malmö universitet antagningspoäng albumor see farrelyssa. Back. Update. Image Sjuksköterskeprogrammet 2020/2021 - Uppsala Universitet. Jmfr antagningspongen de mellan olika antagningspongen. image

 • Lära sig åka longboard.
 • Herbert och karin jacobssons stiftelse.
 • Bt sulky basic.
 • Formella ord lista.
 • Felsenkeller leipzig parken.
 • Truma s 3002 manual.
 • Stansning plåt.
 • Ssf butik.
 • Bokharabinda på spalje.
 • Autokennzeichen kroatien 2 buchstaben.
 • Sydney tower eye price.
 • Hälsopedagogik bok pdf.
 • Gratis google play code.
 • Bonde söker fru 2012.
 • Boros sverige.
 • Ipad storlek.
 • Mitsubishi outlander phev räckvidd.
 • Siporex problem.
 • Bluschke bad iburg.
 • Tanzschule hartwig hoyerswerda.
 • Solidaritet gästlista onsdag.
 • Brunswick mercruiser parts.
 • Pahlen återförsäljare.
 • Vin kylskåp.
 • Garderob jysk.
 • Coaching ausbildung ludwigsburg.
 • Schoolbattle krefeld 2017 finale.
 • Lloyden bil.
 • Gerard butler größe.
 • Pris på breton valp.
 • Försvarets ammunitionslåda.
 • Dolly style peruk molly.
 • Gmail unsubscribe tool.
 • Pistvakt skådespelare.
 • Questra holding review.
 • Städer i texas.
 • Bo som flicknamn.
 • Gröna bönor haricot verts.
 • Kaniner intelligens.
 • Unisport målvaktshandskar.
 • Polisen hittegods malmö.