Home

Regalskeppet svärdet

Svärdet - sjohistoriska

Regalskeppet Svärdet. Svärdet var 1675 Sveriges/svenska flottans näststörsta fartyg, Kronan hette skeppet som var större. Svärdet var bestyckat med 85 kanoner och leddes av amiralen Claas/Claes Uggla. Hon seglade från Stockholm österut och stred mot den danska/holländska flottan,. Regalskeppet Svärdet som sjönk i strider om Skåne mot Danmark 1676 har sannolikt hittats. Det är det andra skeppet som hittats i år, tidigare i sommar hittade man regalskeppet Mars som. Regalskeppet Svärdet behöver ett utökat skydd. Riksantikvarieämbetet har i en skrivelse till regeringen lyft behovet av ett utökat skydd för regalskeppet Svärdet som hittades 2011 öster om Öland, strax utanför Sveriges gräns 85 Regalskeppet Svärdet - Del 8 [Premiärdykning) Detta är vårt fotografiska forum där besökare kan dela bilder på deras pågående modellprojekt ( pågående eller färdiga), för att kunna få feedback och konstruktiva kommentarer. För att lägga upp en bild: 1

Skeppet Svärdet funnet vid Öland Militarhistoria

» Regalskeppet Svärdet (HMS Svärdet Regalskeppet Kronans

 1. Svärdet, regalskeppet Kronans lillasyster, gick under i samma slag som sitt systerfartyg 1676. Svärdet var bestyckat med 86 kanoner och var Claas Ugglas amiralsskepp. Fartyget sköts sönder och sattes i brand av en dansk/nederländsk flotta under slaget vid Ölands södra udde. 600 man, inklusive befälhavare Uggla, omkom
 2. Regalskeppet Kronan, som sjönk samma dag som Svärdet, hade guld- och silverskatter ombord värda många miljoner. Bara de 86 kanonerna på Svärdet värderas till mellan en halv och en miljon.
 3. Regalskeppet Svärdet har mycket stora och viktiga historiska värden, både som skepp och med sina föremål och ska därför skyddas mot skadlig påverkan. Förutom ett mycket stort kulturhistoriskt och vetenskapligt värde, vill Länsstyrelsen förhindra skador och stölder och har därför beslutat om förbud mot att dyka, ankra, fiska och använda undervattensfarkoster inom det aktuella.
 4. Upptäckare har hittat regalskeppet Svärdet utanför Öland. Fartyget sjönk 1676 - samma dag som redan återfunna regalskeppet Kronan. - Det ska bli spännande att se vilket skick Svärdet är i, säger marinarkeologen och Kronanexperten Lars Einarsson
 5. Regalskeppet Svärdet behöver ett utökat skydd Riksantikvarieämbetet har i en skrivelse till regeringen lyft behovet av ett utökat skydd för regalskeppet Svärdet som hittades 2011 öster om Öland, strax utanför Sveriges gräns

Regalskeppet Svärdet som sjönk 1676 och tog 600 man med sig i djupet Har hittats utaför Ölands kust läs mer här : http://www vara regalskeppet Svärdet. Företaget Deep Sea Productions AB som påträffade lämningen har på eget initiativ utfört video- och stillbildsfotografe-ring vid ett par tillfällen, samt viss uppmätning av lämningen som Niklas Eriksson då vid Södertörns högskola, har analyserat och delvis dokumenterat Regalskeppet Svärdet var ett stort svenskt regalskepp, bestyckat med 86 kanoner. Skeppet var Ugglas amiralsskepp 1676. Det antändes av en holländsk brännare under slaget vid Ölands södra udde, den 1 juni 1676. 600 man, inklusive befälhavaren Claas Uggla, omkom. Se även. Lista över svenska örlogsfartyg; Käll Svärdet förliste i strid 1676. Nu har skeppet återfunnits utanför Öland. Sjöhistoriskas marinarkeolog Patrik Höglund berättar om den dramatiska undergången, till bilder från vraket I juni 1676 drabbade den svenska flottan samman med en fiende­styrka under dansk ledning utanför Ölands södra udde. Sjö­slaget blev en svensk katastrof. I stridens inledning explo­derade flaggskeppet Kronan, med omkring 850 man ombord. År 1980 hittades vraket. De arkeologiska undersökningarna, som ännu pågår, berättar om liv och död ombord på 1600-talsskeppet

Regalskeppet Svärdet hittat utanför Öland Aftonblade

Samma dag förliste även regalskeppet Svärdet, som var något mindre än Kronan. Kronans vrak hittades 1980 utanför Hulterstad på östra Öland. Hösten 2011 hittades vraket av Svärdet Vraket efter regalskeppet Svärdet ska ha hittats samtidigt som Richard Lundgren på Ocean Discovery fann vraket efter Mars. Det var uppgifter som lämnades på den presskonferens som hölls på Södertörns Högskola om de båda sensationella fynden Regalskeppet Svärdet gick under utanför Öland i ett av de största sjöslagen i Sveriges historia den 1 juni 1676. En av skeppets närmare 90 kanoner sticker fortfarande ut ur den intakta styrbordssidan. På bilden dykaren Jan Petersen och bakom honom John Jonsson som lyser på botten där det ligger många vrakdelar Regalskeppet Kronans undergång är en av de största tragedierna i svensk historia. Under slaget vid Ölands södra udde den 1 juni år 1676 följde 800 besättningsmän med skeppet i djupet i det iskalla försommarvattnet. Det var ett kaotiskt sjöslag mellan den svenska och dansk-nederländska flottan under Skånska kriget, som satte den svenska flottans brister i blixtbelysning

Regalskeppet Svärdet funnet utanför Öland Nyheter

 1. Och regalskeppet Svärdet markerar ett slut på den perioden, säger han. En kedja av regalskepp - Det här fyndet innebär att vi hittat ytterligare en länk i en kedja av intressanta vrak,.
 2. Regalskeppet Vasa förliste under sin jungfrufärd i Stockholm 1628. Regalskeppet Kronan kantrade och förliste i ett slag utanför Öland 1676. Skeppet Svärdet började brinna och sjönk.
 3. SwePub titelinformation: Regalskeppet Svärdet och Anders Homans epitafium ↓ Direkt till sidans innehåll ↓ Direkt till sidans sekundära innehåll (sidomenyn
 4. Regalskeppet Svärdet och Anders Homans epitafium I Kalmar domkyrka hänger ett begravningsvapen, ett så kallat epitafium, över Anders Homan, en av de få som överlevde regalskeppet Svärdets undergång i det olycksaliga slaget vid Öland 1676. Epitafiet föreställer Svärdets sista stund. Sönderskjutet och brinnande ligge
 5. Regalskeppet Svärdet, det näst största fartyget i den svenska flottan, avlossade under inledningen av slaget ett skott. Detta uppfattades på Kronan som en begäran om vändning mot fienden. Utan att besvara skottet vände Kronan mot vinden och fienden
 6. Regalskeppet Svärdet hittat. aftonbladet.se/nyhete... 22 comments. share. save hide report. 88% Upvoted. This thread is archived. New comments cannot be posted and votes cannot be cast
 7. Regalskeppet Svärdet och Anders Homans epitafium. Höglund, Patrik . Statens Maritima Museer. 2013 (Swedish) In: Forum navale, ISSN 0280-6215, E-ISSN 2002-0015, no 69, p. 152-157 Article in journal (Other academic) Published Place, publisher, year, edition, pages Stockholm, 2013. no 69, p. 152-15

Idag på morgonen kom nyheten att det svenska regalskeppet Svärdet, som sänktes i strid 1676 i samband med Skånska kriget, äntligen återfunnits i farvattnen öster om Öland efter många års sökande. Tidigare i år har även det ca 100 år äldre regalskeppet Mars Makalös återfunnits; hon sänktes i samband med Nordiska sjuårskriget 1564 3 REGALSKEPPET SVÄRDET. Claas Ugglas amiralskepp med 86 kanoner antändes av en holländare 1676 under slaget vid Ölands södra udde. 600 man omkom, inklusive Uggla. I november 2011 meddelades att ett vrak som sannolikt är Svärdet återfunnits öster om Öland. Efter analys av timmer bekräftades uppgifterna Svärdet (Swedish: the sword) was a Swedish warship that sank on 1 June 1676 at the Battle of Öland during the Scanian War, with most of its crew. History. Svärdet was, during the Scanian War, under the command of Claes Uggla, and fought. Svärdet, regalskeppet Kronans lillasyster, gick under i samma slag som sitt systerfartyg 1676. Fartyget sköts sönder och sattes i brand av en dansk/nederländsk flotta

Ny dokumentation som gjorts av vrakfynd utanför Öland visar att det ena är regalskeppet Svärdet från 1600-talet. Det andra rör sig sannolikt om Mars, ett krigsskepp från 1500-talet. Ett samarbete har inletts mellan forskare vid det marinarkeologiska institutet på Södertörns högskola, (MARIS) och upphittarna för att dokumentera vrakplatserna och bidra till viktig marinarkeologisk. Skeppet Svärdet funnet utanför Öland Publicerad 2011-11-15 Mycket talar för att regalskeppet Svärdet har hittats utanför sydöstra Öland, skriver Barometern.se Positionen för regalskeppet Svärdet hålls fortfarande hemlig då man befarar att skeppet kan ligga utanför svenskt territorium. För att förhindra vrakplundring av Svärdet är det viktigt att en lösning hittas snarast oberoende av om vraket ligger på svenskt vatten eller utanför

85 Regalskeppet Svärdet -Del 7 - IPMS StockholmFörsvaret ska hjälpa till att hitta Svärdet | SvDStans Modellbyggare Februari 2012 – IPMS Stockholm

Regalskeppet Svärdet, som attackerades och sjönk 1676, kan ha hittats av dykare utanför Öland. Skeppet gick under i samma slag om regalskeppet Kronan, som hittades 1980 och som blivit ett uppmärksammat vrakfynd. Men skeppet som tros vara Svärdet ligger djupare än Kronan Regalskeppet Kronan var ett örlogsfartyg byggdes under åren 1668-1672. Kronan hade konstruerats av engelsmannen Francis Sheldon d.ä. och byggdes på engelskt sätt med tre kanondäck. Höjd från kölen till stormastens topp var 60 meter och fartygets längd var 53 meter från akterstäv till förstäv. Största bredden var 13 meter och djupgåendet var 6,2 meter Regalskeppet Svärdet - Striden, förlisningen och vraket. Sjöhistoriska. Sundre. År 1676 låg Sverige i krig med Danmark och Holland. Den svenska flottan bestod av över 30 örlogsskepp samt ett antal mindre fartyg Regalskeppet Svärdet var bestyckat med 86 kanoner och sjönk den 1 juni 1676. 1400 personer omkom Skeppet förliste i det stora slaget vid södra Öland mellan Dansk-Nederländska flottan och den svenska. Det skedde samtidigt som regalskeppet Kronan exploderade och kantrade. Sjöbataljen är den värsta fartygskatastrofen i svensk historia Bronskanon från regalskeppet Nyckeln. Kanonen upptäcktes av sportdykarna Ulf Fors och Göran Petersson hösten 1989 på 4 meters djup i anslutning till vraket av regalskeppet Nyckeln (icke att förväxla med amerikafararen Calmare Nyckel!), beläget c a 200 m N om Ölandsbrons högbrodel

Regalskeppet Svärdet Medeltiden iFoku

Även regalskeppet Kronan kan komma att bärgas på sikt. -Vi har studerat prover från Kronan under ett par år och har nu dessutom fått tillfälle att analysera prover från regalskeppet Svärdet som sjönk under samma strid 1676, säger Yvonne Fors. Kronan uppvisar potentiellt aggressiva svavelföreningar och högre järnhalter än. Regalskepp var under den svenska stormaktstiden beteckningen för flottans största skepp. Beteckningen finns i flera former: royalskepp, realskepp och regalskepp, med realskepp som den vanligaste. Klassifikationen användes 1615-1622 och från 1633 och in på 1670-talet, tillsammans med liknande termer som örlogsskepp, mindre örlogsskepp och pinass.. Regalskeppet Svärdet och Anders Homans epitafium. sh.se Publications. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk. Change search. Cite Export. BibTex; CSL-JSON; CSV 1; CSV 2; CSV 3; CSV 4; CSV 5; CSV all metadata; CSV all. Örlogsfartyget Svärdet funnet. Publicerad den 16 november 2011 (Läst 3 938 gånger.) Mycket talar för att regalskeppet Svärdet har hittats utanför sydöstra Öland. En an kanonportarna på Svärdet. Foto: Jonas Dahm/Deep Sea Productions. Det går bra för svenska vrakletare nu

Regalskeppet Svärdet upptäckt - P1-morgon Sveriges Radi

 1. Regalskeppet Jupiter. Jupiter var ett svenskt regal-och örlogsskepp som byggdes på... Regalskeppet Wrangel. Förekom första gången under Gustav II Adolfs regering. Kända regalskepp är Äpplet, Svärdet, Nyckeln, Kronan samt Vasa. Regalskeppet Vasa - Wikipedia
 2. dre regalskeppet Svärdet stacks i brand och sjönk. Föreställningen inkluderar musikinslag av operakaraktär
 3. Regalskeppet Svärdet, som attackerades och sjönk 1676, kan ha hittats av dykare utanför Öland. Skeppet gick under i samma slag om regalskeppet Kronan, som hittades 1980 och som blivit ett uppmärksammat vrakfynd. Men skeppet som tros vara Svärdet ligger djupare än Kronan. Det ligger dessutom längre ut från Öland
 4. Regalskeppet Vasa. Vasa eller Wasa? - Ska man vara historiskt petnoga så är ingetdera helt korrekt. Fartyget döptes inte efter ätten Vasa, utan efter ättens vapen, en sorts kärve (eller vad det nu är - mer om detta nedan!) som kallades vase, och görs så än idag i heraldiska sammanhang, ofta som den måhända tautologiska vasakärven
 5. I somras hittades ett stort skeppsvrak tio sjömil norr om Öland. Vraket tros vara 1500-talsskeppet Mars - som sänktes i strid mot danskarna. Vad säger expert..
 6. Regalskepp benämnes skepp som har namn efter riksregalier. Förekom första gången under Gustav II Adolfs regering. Kända regalskepp är Äpplet, Svärdet, Nyckeln, Kronan samt Vasa

Svärdet var ett svenskt örlogsfartyg och regalskepp som byggdes på Skeppsholmen i Stockholm under ledning av Jacob de Voss. Ny!!: Regalskeppet Kronan (1668) och Svärdet (1662) · Se mer » Svenska flotta Inte bara Kronan, utan även regalskeppet Svärdet, gick förlorat. Totalt omkom ca 1400 man. Ytterligare två fartyg, Neptunus och Jernvågen, erövrades av fienden. 1 Förutom de fyra nämnda fartygen, finns inga uppgifter på ytterligare förlorade svenska skepp. Detta måste anses som anmärkningsvärt, med tanke på fiendeflottans överläge Epitafium i Kalmar domkyrka över holmmajor Anders Homman. Bilden visar det brinnande Regalskeppet Svärdet som skjönk 1 Juni 1676 under befäl av Claas Uggla. Homman var en av de få överlevande från Svärdet. Avbildad, ort Sverige Kalmar Småland Kalmar Kalmar Kvarnholmen Kalmar domkyrka; General subject term Föremå

Regalskeppet Svärdet sjönk i samband med en våldsam strid mot den dansk-holländska flottan sommaren 1676. Vraket ska vara kraftigt skadat av efter en förmodad explosion,. Regalskeppet Kronan byggdes i Stockholm (ungefär där den hundraåriga fullriggaren af Chapman i dag ligger) under åren 1665-72. 1676 möter den svenska flottan under ledning av amiral Creutz den den dansk-holländska flottan söder om Skåne. Det Svärdet, flugit i luften - dock efter att ha kämpat frenetiskt mot flera fiendeskepp Hollywood har fastnat för storyn bakom regalskeppen Mars, Svärdet och Kronan, 1500-talsskeppen som sänktes utanför Ölands kust men som relativt nyligen hittats Regalskeppet Svärdet sjönk i samband med en våldsam strid mot den dansk-holländska flottan sommaren 1676. Vraket ska vara kraftigt skadat av efter en förmodad explosion, och av den 650 man starka besättningen överlevde bara några få Vrak i Östersjön Regalskeppet Svärdet sjönk 1676 i en strid mot den dansk-holländska flottan utanför Öland. Bara ett fåtal av den 650 man starka besättningen överlevde.Fortfarande går det att se..

Regalskepp.Någon klassificering av krigsskeppen förekom inte förrän under Gustav II Adolfs regering 1620, då besättningens storlek bildade grund för indelningen. Från och med år 1633 införde Axel Oxenstierna följande indelning (1 läst=1,98 m³ = 2448 kg).. Regalskepp: 400-450 läster; Stort örlogsskepp: 300-350 läste Under åren 1970-74 genomförde Sjöhistoriska museet en av sina största vrakundersökningar någonsin då ett vrak vid den lilla ön Jutholmen, just utanför Dalarö, undersöktes Regalskeppet Kronan. Teckning av amiral Jacob Hägg (1839-1931). Förra året hittades vraken av regalskeppen Mars och Svärdet , som båda sjönk utanför Öland under nordiska sjuårskriget respektive skånska kriget Välskrivet, intresseväckande och sakkunnigt om det stormaktstida regalskeppet Riksäpplets öde. I likhet med Kronan och Svärdet förliste fartyget i samband med slaget om Öland 1676, men till skillnad från dessa har det blivit styvmoderligt behandlat och utsatts för kommersiell bärgningsverksamhet. Läsvärt även för den som inte är marinarkeologiskt insatt

- Vi har studerat prover från Kronan under ett par år och har nu dessutom fått tillfälle att analysera prover från regalskeppet Svärdet som sjönk under samma strid 1676, säger Yvonne Fors Thoralf Alfsson. 29 januari 2018 15:15. Du skulle läst min riksdagsmotion innan du skrev din kommentar. Med anledning av detta anser jag att det är hög tid att Öland/Kalmar får ett marinarkeologiskt museum där huvuddelen av de föremål som bärgats från Kronan och det som förhoppningsvis kommer att bärgas från amiralskeppet Mars och regalskeppet Svärdet kan ställas ut Regalskeppet Svärdet som sjönk 1676 och tog 600 man med sig i djupet Har hittats utaför Ölands kust läs mer här : http://www.aftonbladet.se/nyheter. Vraket har identifierats som regalskeppet Svärdet som sjönk under en våldsam strid den 1 juni 1676. Lämningen påträffades hösten 2011 av företaget Deep Sea Productions AB som utförde video- och stillbildsdokumentation samt viss uppmätning av lämningen

Regalskeppet Svärdet Riksantikvarieämbete

Svärdet visade sig vara riktigt gammalt, från äldre bronsåldern. Fyndet värderas högt och Riksantikvarieämbetet menar att det är ett fynd som ska ha bidragit till ovärdelig kunskap. Nu, 66 år senare, är mannen som hittade svärdet 80 år och nu får han en hittelön på 25 000 kronor från staten

85 Regalskeppet Svärdet - Del 8 [Premiärdykning) - IPMS

 1. 85 Regalskeppet Svärdet - Del 6 - IPMS Stockhol
 2. Regalskeppet Svärdet utanför gränsen - eller? - DN
 3. Riksäpple
 4. Regalskepp - Wikipedi
 5. Skeppet Svärdet funnet utanför Öland Sv
 6. Mångmiljonvärden kan finnas ombord på Svärdet Aftonblade
 7. Regalskeppet Svärdet ska nu få vara i fred

Regalskeppet Svärdet återfunne

Här finns tusentals gamla vrak | Dokument | ExpressenThe History Blog » Blog Archive » Stinky cheese found onRiksäpplet - ny bok om det bortglömda regalskeppet1600-talsvrak skyddas från ovälkomna besökare - NyheterRegalskepp blir Hollywoodfilm | MilitarhistoriaStory of Love - konstutställning under ytan
 • Bästa rostbrödet.
 • Ruccola.
 • Klassische konzerte aachen.
 • Förhållande kris 10 år.
 • Öroninflammation knöl bakom örat.
 • Pyodermie hund shampoo.
 • Wisc test online svenska.
 • Krav maga västerås.
 • Golden byakugan.
 • Fc nöttingen kader.
 • Hasnat khan svenska.
 • Lediga jobb handpaketerare.
 • Dudesons activity park iso omena.
 • Liljorna på marken bibeln.
 • Jyotish horoskop berechnen kostenlos.
 • Fish and chips morberg.
 • Terrordåd tyskland.
 • Cindy crawford alter.
 • Fairy tail dragon cry dvd.
 • Östberg vrtec 5 stegs transformator 1a 230v.
 • Kända tyskar.
 • Franskbröd synonym.
 • Bo gratis på hotell.
 • Fremdenlegion bezahlung.
 • Donetsk shakhtar.
 • Vem kan få kontaktfamilj.
 • Tinder messages not delivered.
 • Aga för turk.
 • Ftp test.
 • Bymoln åskmoln.
 • Edvard andersons växthus.
 • Unika möbler göteborg.
 • Möller musiker.
 • Flying uwe net worth.
 • E46 carly coding.
 • Connectify pc.
 • Speed dating lyon avis.
 • Starta företag leasa bil.
 • Svenska kändisar födda 1958.
 • Lär dig svenska online gratis.
 • Daytona bike week.