Home

Gamla ortnamn betydelse

Ortnamn är ett gemensamt ord för alla namn på geografiska objekt och områden, små som stora, gamla som unga. Ortnamn är namn på världsdelar, länder, städer, byar, gårdar och torp, på gator, broar, parker och torg, på hagar, åkrar och ängar, på sjöar, åar, berg, dalar, stigar, grindar, diken, stenar och mycket annat Vi har ordet stad i den betydelsen i eldstad, platsen där man eldar, och bostad, villan eller lägenheten där vi bor. Ortnamnen på -sta avsåg platser där folk bodde, och ofta är den första delen av ortnamnet ett mansnamn. Det nordligaste, gamla -sta-namnet i Ångermanland är Godmersta. Där ingår namnet Gudmar Svenska ortnamnsefterled är sista ledet i sammansatta ortnamn som antingen förekommer i Sverige eller kommer ur svenskan. Förled och efterled [1] [2] förekommer i alla sammansatta ord och många svenska ortnamn är sammansättningar. I artikeln redovisas efterled som avser bebyggelsenamn. Dessa kan vara primära eller sekundära.Primära är sådana bebyggelsenamn som från början avsett.

Adelsöprojektet med K-samsök och Huvudplatser

Ortnamnen har, liksom alla andra språkliga ord, undergått förändringar med hänsyn till ljudbestånd och form som givetvis följer av språkets utveckling. Därigenom har deras ursprungliga betydelse ofta fördunklats. Dessutom har namnen ibland medvetet ändrats eller genom folketymologi (härledning) förvanskats Det kan vara svårt att förstå vad många av de ortnamn vi har omkring oss betyder och hur de har kommit till. I andra upplagan av Svenskt ortnamnslexikon behandlas mer än 6 000 olika namn på städer, kommuner, samhällen, socknar, sjöar, älvar, berg m.m. i Sverige Röster från språkstriden ‑ gamla ortnamn begeistrar . Varje minoritet har behov av symboler och berättelser om sin härkomst för att framhäva sin identitet. På allt sådant lider finlandssvens­karna kronisk brist. Våra skolor undervisar ingående om språkmajoritetens etniska härkomst och dess arkeologiska fynd

Ortnamn Riksantikvarieämbete

Institutet för språk och folkminnen har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige Namnens ursprung och betydelse. De i namnlängden ingående namnens härkomst och betydelse A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö. A. Abel. Gamla ortnamn berättar. Denna recension har tillsammans med Peter Slottes recension (Hbl 9.12.2007) införts på Focis hemsidor, och eftersom båda texterna innehåller sakfel och missuppfattningar vill jag här kort bemöta dem. Nämnas kan, att alla andra recensioner varit övervägande positiva och upattande Många ortnamn är mycket gamla. Dessa gamla ortnamn ger ofta en uppfattning om ortens ålder och karaktär. Man kan även vinna kunskap om äldre bebyggelse, om språkutveckling och om folklivet i gången tid. De svenska ortnamnen är lagskyddade, men ibland kommer olika intressen i konflikt med varandra

Ortnamn - med arv från forntide

TOMTA och TOFTA förekommer som ortnamn och anses vara förvikingatida.Namnen är härledda ur ett urnordiskt ord ´tumfti´ med en generell betydelse ´mark eller område för hus´.En del forskare hävdar att betydelsen är ´ödegård,plats för husrester´,en senare bebyggelse skulle ha uppstått på ruinerna av den gamla Namnet återgår på det gamla bynamnet Gideå (i Gide 1486) i Björna socken. Socknen liksom byn ligger vid Gideälven, i äldre dialekt kallad Giga (Gidhån 1541, af Gige åne 1542). Älvnamnet är möjligen bildat till en ordstam gidh-med den i sjö- och vattendragsnamn relativt vanliga betydelsen 'gapa, ligga öppen'. Gottne: Gotna 1443 Ortsnamnens betydelse. ANDERSTORP. Redan 1472 är namnet belagt, Detta namn verkar så enkelt: en förled brand och en efterled berg som slutar på det i ortnamn så vanliga och egentligen betydelsetomma a-et. När namnen är så gamla betyder torp ofta 'nybygge' ortnamn - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda Alla ortnamn har en historia att berätta. Ortnamn och deras betydelse är ju något som väcker många människors nyfikenhet. Folk i allmänhet är dock mer nyfikna på de gamla namnen,.

Ortnamn är fascinerande och svårfångade företeelser. men söker man sig tillbaka i tiden så kan både namnformen ha förvanskats betydligt, och betydelsen av namnet också förändrats eller helt fallit i glömska. vanligen bodar hemmahörande i det gamla jordbruket Gamla tingsplatser spåras genom ortnamn. Ämne: Samhälle & kultur; De visar hur de gamla rättsplatserna har varit försedda med särskild status och betydelse, både före och efter att tingen flyttades till särskilda hus under 1600- och 1700-talen, säger Ola Svensson Ortnamnen utgör en viktig del av de platser som vi betraktar som våra och som är förbundna med känslor av trygghet och Anledningen var att man var rädd att det gamla namnet skulle associeras med Bankälla och Djurkälla. Namn på -hult och -lund visar på den stora ekonomiska betydelsen av lövtäkt och skottskogsbruk Tjänsten Kartsök och ortnamn ger dig möjlighet att botanisera bland ortnamn, kartor och flygbilder. Du kan dessutom skriva ut din egen karta. Vi tillhandahåller ortnamn för olika samhällsbehov, till exempel kartor och vägskyltning. Hjälp och tips till Kartsök och ortnamn. Några axplock ur vår verksamhet

© Lantmäteriet. Denna karta finns inte för valt område, byt karta eller zooma ut för att se kartan. | CN | C Några är gamla dativformer i pluralis som t ex Husum, Bodum med betydelsen en samling hus respektive en samling bodar, ofta i betydelsen fäbodar. Andra forskare har menat att första ledet i Husum är bildat på -os i betydelsen mynning. Ibland kan tolkningen av ortnamnets gamla stavningar ge oss en hel liten berättelse Namnet Umeå tros till exempel komma från det gamla ordet uma som beskriver Umeälven som den tjutande eller den dånande. Men en helt annan fråga dyker dessutom upp i mitt huvud när jag ser ett ortnamn, och den frågan har ingenting med namnets ursprung eller betydelse att göra Att gissa vad ortnamn betyder kan leda till folketymologiska tolkningar, det vill säga att vi feltolkar något främmande utifrån något som är bekant för oss. Exempel på folketymologi som inte har med ortsnamn att göra är fogsvans och snälltåg. Båda orden kommer från tyskan och heter då Fuchsschwanz och Schnellzug, alltså rävsvans och snabbtåg

Finns ett flertal ortnamn i Danmark med 'huk' med samma betydelse,troligtvis har orten fått sitt namn under den danska tiden (före 1658). Finns även som 'hoek' på holländska. Namnen Bengtshoka,Per-Nilshoka och Jeppeshoka (Jakob-) tyx avse gårdar på olika uddar (näs) i sjön eftersom de ligger en bit från varandra Ett ortnamn kan saknas på kartan av flera olika anledningar. Det kan kanske vara: att det tidigare har funnits med, men inte längre på grund av att det gjorts ett kartografiskt urval. Använde jag den första/gamla beteckningen, Gladsax 20:15, kunde jag se huset på kartan Att ortnamnen har en viktig social betydelse insåg man särskilt tydligt för flera år sedan, då man började datorisera dem. Många ortnamn skulle då rationaliseras bort ur dataregistren, men efter alarm från bl.a. hembygdsrörelsen ser det nu ut, som om våra gamla ortnamn skall få bli kvar i större utsträckning, än vad man från början tänkt sig. Vissa kommuner har dock redan. De gamla ortnamnen kommer dock att ha sin plats i historieböckerna. De nya namnen var inte heller helt okontroversiella. I ett brev till New Zealand Geographic Board, den myndighet som ansvarar för ortnamn, skrev en person att pūkio var olämpligt Det är mycket viktigt att använda sig av rätt ortografi när man skriver ortnamn, bland annat för att människor som inte känner till var orten eller platsen är belägen också ska kunna söka och återfinna ortnamnet på kartorna.Det är också av stor betydelse, t.ex. när brandkår, ambulans eller polis ska söka sig fram till en viss adress i kritiska situationer

Svenska ortnamnsefterled - Wikipedi

Ortnamn - kultur-historia

Svenskt ortnamnslexikon - Institutet för språk och folkminne

 1. Ortnamnens betydelser. När det gäller ortnamn skiljer man på bebyggelsenamn och naturnamn. Bebyggelsenamn avser namn på härader, socknar, städer, byar, gårdar, torp etc. Naturnamn är namn på sjöar, åar, skogar, berg etc. Här skall vi titta på bebyggelsenamn. Ortnamnsforskarna skiljer på ändelse och efterled
 2. Namnet Frö eller Fröö (1544 och 1559) är en gammal sammansättning av Frö-ö. Ordet ö har i ortnamn betydelsen upphöjning över sank mark. Förleden Frö innehåller troligen inte guden Frös namn, däremot är det tänkbart att den innehåller namnet på Kärleks- ock fruktbarhetsgudinnan Fröja
 3. De samiska ortnamnen berättar om den samiska historien. Ja, varje ortnamn kan ses som en pusselbit till områdets historia. De har ofta koppling till hur terrängen ser ut och vilket värde platsen har ur näringssynpunkt; för fiske, jakt, renskötsel och s­amlande av t.ex. bär. En plats kan också vara uppkallad efter någon person eller händelse på platsen
 4. Om ortnamn i övrigt, se huvudartikeln Ortnamn.. Denna artikel börjar med en en allmän inledning om ortnamnsforskningen. Därefter följer en förteckning över ett antal vanliga svenska ortnamnsefterled.Beteckningen efterled avser ett sammansatt ords sista led. Många ortnamn är sammansatta av förled och efterled, men det finns också osammansatta ortnamn som Vi och Boo
 5. BraOrd - Bra svenska ord. Här hittar du gamla, ovanliga, bra svenska ord som håller på att falla i glömska. Dagens moderna samhälle influeras mer och mer av moderna ord och låneord från andra länder, framför allt USA
 6. Alla gamla ortnamn är utåplånade till förmån för en enhetlig indelning - kommunnamn och valdistriktsnummer. En rak kolumn med t.ex. Järfälla 1, Järfälla 2, Järfälla 3 osv. (Stockholms län är illa utsatt, förutom några av roslagskommunerna som bevarat gamla namn i tillägg till den rationella ordningen

Våra ortnamn har ofta ändrats med seklerna och fått nya fantasifulla förklaringar i folkmun. UNT har talat med forskare som vet att ge oss den verkliga betydelsen av några uppländska ort. Ortnamn som Rud och Rudan är sådana som förekommer i de flesta av socknarna i Roslagen, och det är varianter av ordet ryd, fornsvenska rydhia, som är vanligare i södra Sverige, med betydelsen röjning eller nyodling medan Rilanda i Skederids socken betyder röjningslande

Hur bör jag registrera gamla ortnamn som New Amsterdam i ortstrukturen. Om jag skriver in detta som New York så tappar man ju charmen och den historiska kopplingen. Finns det möjligtvis något system i ortstrukturen för att styra namnet så att det ändras automatiskt beroende på vilken tidsperiod det gäller En webbplats som publiceras namn, dess ursprung, betydelse och mycket mer. Liknande sidor: SCB Namntopp Allt för föräldrar Wikipedia Pojknamn.com Flicknamn.com . Sparapengar.s Gamla ortsnamn och betydelsen för Svearikets uppkomst Inlägg av WilmerT » 28 aug 2003, 13:01 * Finns det ett bekräftat samband mellan Husby, karleby och ev Tegneby som t ex Mats G Larsson (Götarnas riken) och Maja Hagerman (På spåret efter Kungens män) presenterar Ortnamnens betydelser. När det gäller ortnamn skiljer man på bebyggelsenamn och naturnamn. Bebyggelsenamn avser namn på städer, härader, byar, gårdar, torp etc. Naturnamn är namn på sjöar, åar, skogar, berg etc. Här skall vi titta på bebyggelsenamn. Sammansatta ord i allmänhet har förled och efterled

Svalövbygdens äldsta byar och ortnamn - Bengt Nordahl - Jag vågar påstå, att flertalet av våra östdanska förfäder har varit sysselsatta inom jordbruket, och före skiftesreformen bodde merparten i gårdar samlade i byar, utom i skogsbygderna, dit den norra delen av Svalövs kommun måste räknas De gamla ortnamnen har stor social betydelse. Namnen skapar känsla för bygden och därför är ett bevarande och användande av ortnamnen även i postverkets verksamhet en kulturtradition som måste bevaras

Röster från språkstriden - gamla ortnamn begeistrar

I ortnamn som har bildats i sen tid är det osannolikt att räkna med något annat än bestämd form Svedet, -svedet, i jämtska folkmål Sve, -sve med dativformen Sven, -sven. Den formen kan ses som tecken på att namnet är i bestämd form, på samma sätt som den bestämda formbildningen till träd, städ, knä i bestämd form med dativform: tre - tren, ste - sten, kne - knen Världens namn platser och deras betydelse . av Kjell Wigers (Bok) 2010, Svenska, För vuxna. Ortnamn namngivning och namnskick i kommunerna (Bok) Röster från forntiden gamla ortnamn berättar . av Paula Wilson (Bok) 2007, Svenska, För vuxna Ortnamn förenklar inte bara människors kommunikation i vardagen, de kommer även väl till användning inom språkforskningen. I fallet ortnamn kan gamla ord och dialekter bestå och skänka förståelse för hur ett språk har utvecklats och hur det kunde ha tett sig förr (Kagami, 1981:57)

Ortnamnsregistret Sök i hela registre

Ortnamn, landskap och rättsutövning. Avhandlingen Nämnda ting men glömda beskriver den äldre rättsutövningens namn och platser i landskapet ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, med ortnamn som främsta källmaterial.. Ett syfte är att samla in och beskriva ortnamn i Skåne som benämner eller indirekt knyter an till rättens mötesplatser och distrikt, och att studera de benämnda. Ortnamn synonym, annat ord för ortnamn, Vad betyder ordet, förklaring, varianter, böjning, uttal av ortnamn. Lös korsord, hitta ord med liknande eller samma betydelse. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer Något om ortnamn Hille Hans Ringstam NAMNET Hille härstammar från det gamla nordiska ordet hille, som kan spåras i många ortnamn i Sverige och Norge. Ytterligare ett Hille finns t.ex. i Nävelsjö socken i Småland. Andra ortnamn där hille ingår är bynamnen Hillen och Hillsta i Forsa socken i Hälsingland Några ortnamn i Kågeröds socken - Bengt Nordahl - Skånes ortnamn del 12, Luggude härad med Höganäs stad och Helsingborgs stad, utgör en diger volym med 520 sidor beskrivningar av ortnamn, och 38 av dessa sidor handlar om Kågeröds socken.Det är mer än de andra socknarna i häradet, vilket inte enbart beror på att Kågeröd är en av de största socknarna (som ursprungligen var. I Skåne finnes av dylika mycket gamla ortnamn endast Sireköpinge, vari ett kvinnonamn ingår. Mycket gamla äro häradsnamnen. Häradet har vanligen fått namn efter någon by eller offerplats inom området. Härader finnas endast inom de förhållandevis tidigt befolkade delarna av vårt land, sålunda icke i Norrland

Namnens ursprung och betydelse Svenska Akademie

Vi översatte och tolkade ortnamnen och lade in dem med x och y koordinater på kartorna. Även Nenséns anteckningar med 1559 namn koordinatbestämdes och infördes i materialet.Vi använde oss även av olika samiska lexicon för att få fram betydelserna av ortnamnen vilket var ett tidsödande arbete En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är toponym en synonym till ortnamn. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt. Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser

Gamla ortnamn - språkliga fornlämningar? - Språkbru

Ortnamn i Sverige - Wikipedi

 1. Ortnamn i Jämtland kan, liksom resten av de svenska ortnamnen, delas upp i naturnamn och kulturnamn.Kulturnamnen är ofta bebyggelsenamn med efterled där bebyggelsen beskrivs, såsom -by i Marby, och -byn som i Tandsbyn.Som beteckning för fäbodar används ofta efterledet -bodarna, till exempel i Lustbodarna och Mobodarna.Ett nästan lika vanligt efterled för fäbodar är -vallen, som i.
 2. istrativa ortnamn Finnveden Folkland (äldre ad
 3. Ortnamnen kan också i många fall ge besked om hur gammal bebyggelsen är. Ortnamn som slutar på -löv, -lösa, -tuna och -inge pekar exempelvis på förkristen tid. Däremot tyder namn som -torp, -ryd, -rum samt -bo eller -boda på sen vikingatid eller medeltid. Ortnamn som slutar på -bo eller -boda är relativt vanliga i Bergslagen

ORTNAMN I SVERIGE - www

Humaniora lockar i dag få studenter vid svenska universitet och området sägs vara i kris... Ortnamn och deras betydelse . Enköping: Där två stora Eriksgator enades vid handelsplatsen, köpingen. Litslena: Skrevs på 1300-talet som Litlene, det lilla vägmötet, enet. Sexdrega: Sex goda fiskeplatser längs Ätran. Fjuckby: Fjuka är fornsvenska för att fara hastigt i luften, yra, ett fenomen som kan antas ha givit platsen dess namn Ortnamn som Njurunda, det västgötska Malmene och de gotländska Malmunde och Malmunden, är avledningar till malm i den gamla betydelsen sand, grus. Namnen betyder ungefär den sandiga, Olika dateringskriterier pekar mot att de i allmänhet är mer än 2000 år gamla och att de tillhör den äldre järnålderns tidigare skeden Möjligen kunna dock framdeles även rätt gamla namn dragas fram där varje saklig motivering till namnet synes avlägsen. (Detta är i så fall ett litet observandum vid fastställandet av en av ortnamnsforskningens grundläggande metodiska principer: den att de folkliga ortnamnen alltid ha en betydelse; se s. 72.) I själva verket kunna v

ortsnamn - Sveriges Släktforskarförbun

Namnet skrevs 1517 Sielsmar och förleden är singularis, ett minne av en enstaka säl. Ortnamn på Skäl-ligger ibland vid en gräns, men annars kan man träffa på dem ganska långt in i skärgården där betydelsen »säl» är det enda rimliga. ur Karin Calissendorfs frågespalt om ortnamn i skärgården Skärgård Nr 19, November 7 Ortnamn i skärgården. R ruta 21/7 1994. Alla som rör sig i våra skärgårdar har säkert någon gång funderat över de konstiga namnen på många av de öar, skär, vikar, uddar och byar som man passerar längs farlederna Ändelsen -ling är i Norrländska ortnamn synnerligen vanlig, ofta med diminitiv betydelse. Exempel äro i samma socken sjönamnen Lilla och Stora Gässlingen; jfr ofvan s. 13. Härmed hafva vi redodjort för de ortnamn, som tyda på heden tro, och gå nu att sammanföra de namn, som äro bildade med afseende på. Heden kult Nu har han samlat massor av ortnamn från Kvarkenområdet och Österbotten och presenterar deras ursprung på en föreläsning. Tid 14.10.2019 18.00 - 20.0

Ortsnamnens betydelse - Rönneådalen - Skånes Nordvästpassag

 1. Författare Ämne: Ortnamn Kettekones betydelse (läst 8160 gånger) Jotuni. Stammis; Antal inlägg: 356; Ortnamn Kettekones betydelse « skrivet: augusti 30, 2010, 23:50 » Jag har hittat på holländs karta ortnamn Kettekones. Detta är smala vatten områden mellan Kola och Norra Ryssland som leder från Ishavet till Vitahavet
 2. Norden kristnades sent, vilket har gjort att vi i hög grad behållit ortnamn som vittnar om platsens hedniska betydelse. Många ortnamn är därför att betrakta som historiska dokument, som ger oss en bild av hur terrängen använts av våra förfäder. De har ofta samband med forntida centralorter och avspeglar således det dåtida samhällets organisation
 3. Ortnamn som Hovsten, Tresten och anläggningar typ Björketorp med en runsten och två andra stenar kan ha varit hovet man samlats omkring. Än för att börja året i kråkmånaden och Vårfrun eller i augusti till Ägirs gille när man synkroniserade mån- och solår enligt gamla ordningen
 4. ungefärlig kontur av djurets gamla spridningsområde hos oss. 8. Ortnamnen och bygde forskningen. Det skulle nog låta sig göra att peka även på andra områden än de nu berörda, där ortnamnen kunna få betydelse som material i kultur- och naturforskningens tjänst. Stundom kan det bli fråga om helt speciella ting. Sålunda ge ortnamnen et
 5. ortnamn, personnamn och andra namn Red. av Staffan Nyström (huvudredaktör), Eva Brylla, Märit Frändén, Mats Wahlberg och Per Vikstrand Version 1 2013-02-19 . 2 Detta läromedel kan laddas ner och användas kostnadsfritt. appellativ (ord), betydelse.
 6. Ortnamnens historia och betydelse Ulf Lundström som är lokalhistoriker på Skellefteå museum berättar om ortnamn. Han har doktorerat på ortnamn i socknarna Bureå, Burträsk och Lövånger och är även särskilt kunnig om folktro, gamla kartor och släktforskning liksom om västerbottnisk kulturhistoria i stort. Vi bjuder på fika. Fri entr
 7. Observera att de inskannade bilderna är i pdf-format och behöver Acrobat Reader för att kunna läsas

ortnamn. Med o. avses namn på alla slags lokaliteter, från stora land- och slag av o. Den finner sitt material dels i den muntliga traditionen, dels i skriftliga källor, som medeltida brev, gamla kartor och lantmäterihandlingar Även traditioner kring namnen och uppfattningar om deras betydelse tas tillvara av. Den 5 till 9 oktober hade vi besök av Bea Uusma på Kulturarvslaboratoriet i Visby. Som forskare, författare och expert på Andréeexpeditionens dödsorsak var hon på plats som gästkollega för att tillsammans med personal från Riksantikvarieämbetet undersöka de anteckningar som polarfararen Andrée skrev i sin sista dagbok

Vad betyder ortnamn - Synonymer

Fnaskberget i Ljusdal, Horsby i Herrljunga, Kåtaträsket i Lappland. Den som reser genom sommarsverige kan ha mycket att fnissa åt. Men Annette Torensjö menar att snuskigheten ligger i betraktarens öga. Hon är expert på ortnamn, och jobbar på Lantmäteriet. - Ortnamnen har ofta kommit till för länge sedan. Vi har bara tappat kopplingen till vad or.. I den officiella svenska (!) stavningen av några båhuslänska ortnamn har emellertid den gamla norska diftongen levt kvar, dock i bisart förvanskad form: Ejgde och Ejgst. Det genuina lokala uttalet är dock 'ede' och 'est', och Ede och Est är också stavningen i Båhus Arkivguide Ortnamn i Bro socken Inledning Kartor och gamla namn har alltid intresserat mig. De gamla skattläggningskartorna från åren runt 1700 är vackra och fascinerande med sina inritade träd, hus och tunar. Där kan vi läsa namnen på gårdarna och de angränsande socknarna. De gårdar som fanns i Bro 1696 är de samma som idag Köp billiga böcker om Ortnamn & namnregister i Adlibris Bokhandel. För dig som älskar böcker

Gratis svenska ortnamn betydelse Hämta programvara UpdateStar - Nero, en av världens bäst säljande multimedia suites, ger den digitala världen till din dator Samiska ortnamn vid vägar och färdleder i Lule lappmark är en bok om lulesamiska natur- och bebyggelsenamn vid gamla och moderna färdvägar i Lule lappmark, som är en del av Sábme, samernas land. Ortnamn är en del av en befolknings eller ett områdes identitet Ortnamnselementet Al har en omstridd betydelse. Det har traditionellt ansetts betyda 'helgedom, tempel'. Man har antagit att det i vissa svenska ortnamn finns en motsvarighet till det gotiska ordet alhs 'tempel', som det även finns motsvarande ord för i forntyska och fornengelska.Under 1990-talet diskuterades ortnamnselementet al flitigt Plurala ortnamn Harald Bjorvarid, Holt og Holtar. aldrig ha denna temporala betydelse. Frasen betyder självklart 'Hästarna tröttades under (tyngden av) (nominativ och ackusativ), måste vara gamla ö- stammar (vilkas plural- ändelse -ar ju teoretiskt kan återgå på ieur. -ä-es) Ortnamnen är ofta beskrivande och kan innehålla till exempel naturbeskrivningar, beskrivningar av faunan eller beskrivning av personer som ägt eller brukat platsen. Många ortnamn är mycket gamla. Dessa gamla ortnamn ger ofta en uppfattning om ortens ålder och karaktär

Alla ortnamn har en historia att berätta - H

 1. Ortnamn i Småland kan, liksom de övriga svenska ortnamnen, delas upp i naturnamn och kulturnamn.Kulturnamnen är ofta bebyggelsenamn med efterled där bebyggelsen beskrivs, såsom -by och -torp (Hillerstorp).. Vissa ortnamn är speciella för Småland och delar av omgivande landskap. Exempel på detta är namn som har efterleden -lösa, -måla och -ryd
 2. LIBRIS titelinformation: Gamla ortnamn i Medelpad . Gamla ortnamn i Medelpad Edlund, Lars-Erik, 1953- (författare) Publicerad: 1996 Svenska. Ingår i: Sundsvalls historia / redaktör: Lars-Göran Tedebrand.D
 3. Till de gamla gårdarna i Grava hör Stodene. Platsen har haft betydelse som både tingsplats och ställe för gästgiveri och skjutshåll. Namnet Stodene har fornsvenskt ursprung, och när det registreras 1540 som så många andra gårdar lyder namnet Stodön. Slutledet -ene är i varje fall en utveckling av ordet för ö
 4. Gamla ortnamn i postadresser Motion 1998/99:T816 av Kenth Högström (s) av Kenth Högström (s) När Sverige för närmare trettio år sedan införde postnummersystemet var det för att rationalisera postsortering och distribution. Under årens lopp har nummerserierna förändrats och ortnamn rationaliserats bort
 5. Här finns en stor mängd ortnamn och ännu fler har det funnits. Det rör sig om över 400 på en yta som är knappt 600 hektar. Namnen på öar och uddar fyller gott och väl fjärdedelen av hela inventeringen. Det är det gamla Ödängla som möter oss i ortnamnen, ett Ödängla där man gick till fots, åkte efter oxar eller hästar, där ma

Ortnamn

Levi är ett hebreiskt namn som används mycket i den judiska befolkningen men nu även i Engelskspråkiga länder, det betyder fäst vid, samman-bunden med eller tillgiven. Levi var den tredje sonen av Jakob och Lea och förfadern till en av de tolv israelitiska stammarna. Jesu lärjunge Matteus hette från början Levi, han var tulltjänsteman innan han började följa Jesus Lägg till betydelsen av ortnamn: Antal ord . Namn: E-post (*Valfritt) Email confirmation: << biljardbord: glhf >> Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig. Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna! Lägg till betydelse Klicka på länken för att se betydelser av köl på synonymer.se - online och gratis att använda Strid om ortnamn i Malung-Sälen Malung-Sälens kommun vädjade om att orter inom kommunen skulle få ändelsen selen istället för sälen, men Lantmäteriet, som tar beslut i ortsnamnfrågor sa nej Ortnamn i Värmland kan, liksom resten av de svenska ortnamnen, delas upp i naturnamn och kulturnamn.Kulturnamnen är ofta bebyggelsenamn med efterled där bebyggelsen beskrivs, såsom -by i Ambjörby och Torsby, och -byn som i Sundsbyn.. Vissa ortnamn är speciella för Värmland och Dalsland. Exempel på detta är namn som har efterleden -rud och -skog..

Gamla tingsplatser spåras genom ortnamn - Samspe

 1. stone for Finlands vidkommande synas också ortnamnen på -gadd foretrådesvis vara givna av sjofarande. Till dessa sjofarande bor man då också råkna de fiskare, som fårdades till och från avlågs-na fiskelågen
 2. Skrivet av T.E.Karsten 2006-02-05 07:54 Ortnamnens vittnesbörd om svenska bosättningar i Finland.(2) Ortnamnen på vårt fastland förete i stort sett samma typer som de åländska, om vi blott avse ortnamn av svensk härkomst
 3. Namnen på -torp börjar uppträda i Skåne på 900­talet. Bruket att bilda namn med denna efterled kommer närmast från Själland, varifrån det spritt sig till Skåne och vidare upp i Sverige. -torp har som efterled i skånska ortnamn ursprungligen betydelse nybygge, utflyttargård. Ordet kan ofta inte igenkännas i namnens nutida form
 4. I norra Sverige, i byn Kurravaara vill man rädda ortnamnen på meänkieli för kommande generationer. Efter sex års ansträngningar har en bok i ämnet publicerats
 5. Read the latest magazines about Ortnamn and discover magazines on Yumpu.co
 6. DET ÄR ALLTID spännande att läsa om gotländska ortnamn och deras bakgrund och betydelse. Melefors tar först upp den gamla diftongen au som ju levt vidare på Gotland även om inflytandet från Tyskland, Danmark och svenska fastlandet genom åren ändrat på stavningarna
 7. Gamla ortnamn berättar historia Tid Plats Avgift Åhörare 2015-03-05 Nr 3/15 Ing-Marie Nilsson Utskrift av inspelning 1 (12) Gamla ortnamn berättar historia Professor Lars-Erik Edlund Tid Torsdagen den 4 mars 2015, kl 13.00 - 15.00. Plats Pingstkyrkan, Lasarettsgatan 11 A, Örnsköldsvik. Avgift 50 kr. Åhörare 246 varav 87 m, 159 kv

Ortnamnen berättar Forskning & Framste

Du befinner dig just nu på en äldre version av Pluggakuten, gamla.pluggakuten.se.Nya Pluggakuten lanserades den 6 februari 2017 och du finner forumet på www.pluggakuten.se. På gamla.pluggakuten.se kan du fortfarande läsa frågorna och svaren som ställts, men du kan inte skapa ett nytt konto eller nya trådar Översikt. Svenska ortnamn är en Shareware programvara i den kategorin Diverse utvecklats av Sveriges släktforskarförbund.. Det var kontrolleras för uppdateringar 31 gånger av användarna av våra klientprogrammet UpdateStar under den senaste månaden.. Den senaste versionen av Svenska ortnamn är för närvarande okänd Ortnamn i Ullared och Horn . En jämförande studie . C-UPPSATS Handledare: Bertil Westberg. Svenska 61-90p D4 HT 2008 Sektionen för Humaniora . Abstrakt . Syftet med denna uppsats är att göra en jämförande analys mellan de fyra vanligast 2. Förord. Ortnamn i Hammarbacksskogen i Linde socken I den gamla tiden då de flesta av Sveriges folk bodde, och hade sin utkomst, utanför tätorterna växte det fram ett nätverk av ortnamn

 • Restaurang kroken nynäshamn.
 • Ja hellberg eskilstuna kniv.
 • Patterdale terrier züchter österreich.
 • Svart skruv jula.
 • Rune andersson eriksberg.
 • Dvärgplanet ceres.
 • Kulturförvaltningen stockholms läns landsting.
 • M picaut nourishing cleanser.
 • Verktygslåda biltema.
 • Tetrao tetrix.
 • Bosch diskmaskin installation manual.
 • Schweiz ost.
 • Fysisk utveckling 5 år.
 • Caj p grillkrydda ica.
 • Pyodermie hund shampoo.
 • Förkyld ofta brist på.
 • Topaz pris.
 • Schwanger nach blasenmole.
 • Halens halva reapriset.
 • A6 audi forum.
 • Criterion studios games.
 • Klosterlikör recept.
 • Gravid pojke eller tjej symtom.
 • Afghaner i sverige flashback.
 • Jackie collins böcker.
 • Sy till bebis nybörjare.
 • Ord som börjar på x.
 • Rymdlåtar för barn.
 • Aldi wildkamera 2017.
 • Mögel i kruka.
 • Uss monitor battle.
 • Spitfire sverige.
 • Betygsdokument gymnasiet.
 • Droginfo.
 • Meine stadt görlitz.
 • Nagelpilz.
 • Robbie williams live 2017.
 • Vårdslös rådgivning.
 • Aurora group.
 • Hörbuch immobilien.
 • Zum geburtstag viel glück text.